Leasing av maskiner

Ett handslag

Att leasa maskiner är ett strategiskt och flexibelt sätt för företag att få tillgång till nödvändig utrustning utan att behöva göra en stor initial investering. När vi pratar maskiner så kan det vara allt från skogsmaskiner, grävmaskiner och andra tunga fordon till lantbruksmaskiner och maskiner för verkstadsindustrin. Leasing som finansiering erbjuder många fördelar som kan vara avgörande för ett företags framgång och tillväxt.

När är det klokt att leasa en maskin?

Leasing är en finansieringsmetod där du betalar en månadsavgift för att använda maskinen som leasas. Det är särskilt fördelaktig när kapitalet är begränsat, eftersom den vanligtvis kräver lägre eller ingen kontantinsats, jämfört med att köpa maskinen direkt.

En av de framstående fördelarna med leasing är också att maskinen själv fungerar som säkerhet. Det i sin tur är bra för dig som har ett företag som kanske har svårt att erbjuda andra tillgångar som säkerhet eller har begränsad likviditet för kontantinsatser. Dessutom är leasingavtal ofta flexibla, vilket gör det möjligt att anpassa avtalen efter ert företags specifika behov.

En skogsmaskin

Fördelar med leasing av maskiner:

 • Att leasa maskiner minskar den initiala investeringskostnaden, vilket bevarar företagets likviditet och stärker kassaflödet.
 • Det ger företaget momsfördelar då leasingkostnaden är avdragsgill och du behöver inte ligga ute med moms.
 • Leasingavtalet kan anpassas utefter ert företags behov.
 • Maskinen som leasas behöver inte redovisas som en tillgång i balansräkningen.
 • Månadsavgifterna för leasing ger en klar och förutsägbar kostnad, det underlättar vid budgetering.

Så fungerar leasing av maskiner hos oss på iKredit

När du har hittat ett objekt som du är intresserad av att leasa, skickar du en förfrågan till oss. Du kan också kontakta oss tidigt när du inte beslutat än om du vill leasa, hyra, ta ett företagslån eller ta det på avbetalning. Vi kan då ta en konsultativ roll för att hjälpa dig att få en klar bild över fördelar och nackdelar med de olika alternativen.

Så här går processen till:

 • Välj den maskin du vill ha så köper vi på iKredit maskinen
 • Du bestämmer längden på leasingavtalet och om du föredrar att betala månadsvis eller en gång per kvartal
 • Du leasar maskinen av oss under hela avtalsperioden
 • När avtalet löper ut har du möjlighet att förlänga det eller köpa maskinen till ett förbestämt restvärde
En skogsmaskin

Vilka maskiner kan du leasa hos iKredit?

Vi erbjuder flexibla leasinglösningar för en mångfald av maskiner och utrustning som passar olika branscher och behov. Nedan är några exempel på de maskiner som du kan leasa hos oss.

 • Leasing av skogsmaskiner:
  Flismaskin, grävmaskin, skördare, skotare, skogssläpvagnar, skogskranar m.fl.
 • Leasing av verkstadsindustrimaskiner:
  CNC-maskiner, svarv, fräs, slipmaskin, borrpress, svetsutrustning, hydraul press m.fl.
 • Leasing av entreprenadmaskiner:
  Kross, grävmaskin, minigrävare, lastmaskin, betongblandare, markvibrator, asfaltfräs m.fl.
 • Leasing av lantbruksmaskiner:
  Traktor, skördetröska, jordbearbetning, gräsklippare, såmaskin, slåttermaskin m.fl.
 • Leasing av övriga tunga maskiner:
  Hjullastare, trailer, bulldozer, dumper, lastmaskin m.fl.
En skogsmaskin

Är du maskinleverantör och önskar erbjuda fördelaktiga leasingavtal till dina kunder?

Då kan du höra av dig till oss på iKredit. Tillsammans tar vi fram fördelaktiga och flexibla leasingavtal på maskiner som stärker dig som leverantör och samtidigt ger dina kunder bästa tänkbara service när de är i behov av alternativa finansieringslösningar.