Leasing

Kvinna i en foodtruck

Leasing - Finansiering utan att binda upp kapital

Leasing är en långtidshyra där du nyttjar det leasade objektet, men det är banken som äger det under avtalstiden. Perfekt för dig som behöver investera i utrustning, utan att behöva köpa eller låna. Leasing är även ett bra alternativ för dig som har för avsikt att köpa loss utrustningen när leasingperioden är slut.

Hur fungerar företagsleasing?

Leasing är en optimal finansieringslösning för företag som behöver finansiera maskiner och inventarier utan att binda upp eget kapital. Genom leasing frigör du möjligheten för ditt företag att växa i enlighet med dina mål. Samtidigt som du ser till att säkerställa att ditt företag är rustad med bästa möjliga utrustning.

Detta gör leasing till en mångsidig och framstående finansieringsstrategi för dig som önskar en balans mellan flexibilitet och ekonomisk hållbarhet.

Vad och hur länge kan jag leasa?

All lös egendom, som är avskrivningsbar och kan tas upp som en tillgång, är möjlig att leasa. Vilket innebär materiella tillgångar, som maskiner, inventarier och andra rörliga tillgångar som kan tänkas användas i verksamheten.

Leasingperiodens längd är inte standardiserad utan den varierar beroende på vilken utrustning som avses, den förväntade ekonomiska livslängden och dina egna önskemål. Vilket i sin tur innebär att vi skräddarsyr leasingavtalet tillsammans med dig för att det ska passa just dina förutsättningar.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett effektivt sätt att behålla kapital och stärka kassaflödet.
  • Du behöver inte redovisa objekten som en tillgång i balansräkningen.
  • Kostnaden fördelas under den avtalsperiod som utrustningen används.
  • Fasta månadsavgifter förenklar budgetering och planering av din ekonomi.
  • Du behöver inte ligga ute med moms.

Vad händer när avtalet löper ut?

Vid avtalets slut har du tre alternativ att välja bland. Du kan köpa utrustningen till ett förutbestämt restvärde, förlänga avtalet eller anvisa en annan köpare som då får köpa utrustningen.

Dessa tre flexibla alternativ ger dig friheten att fatta ett beslut som stämmer bäst överens med dina specifika behov och önskemål.

Kundcase

Läs mer om hur vi hjälper Gustavsbergs Proslinsfabrik med leasing

Kvinna som har en lastbil med stockar i bakgrunden

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss via formuläret.

Namn

E-post

Telefonnummer

Ärende

Meddelande