Vad innebär det att ta ett företagslån?

Kvinnlig trädgårdsmästare pratar i telefon

Att ta ett företagslån innebär att ni som företag ansöker om att få låna en viss summa pengar. Lånet till företaget kan sen användas för olika ändamål relaterade till er företagsverksamhet, till exempel att finansiera tillväxtprojekt, köpa utrustning, hantera kassaflödesproblem eller investera i marknadsföring.

När ni som företag tar ett lån förbinder ni er att betala tillbaka lånet enligt de villkor som fastställts i låneavtalet. Det inkluderar vanligtvis att betala tillbaka lånet med ränta över en bestämd tidsperiod, oftast i form av månatliga eller kvartalsvisa avbetalningar. De flesta av lånen kräver kompletterande säkerheter.

Vad kan ett företagslån användas till?

  • Lånet kan användas för att expandera verksamheten, köpa nya tillgångar eller lansera nya produkter.
  • Det kan hjälpa er att hantera kortsiktiga likviditetsproblem, som försenade betalningar från kunder.
  • Pengarna kan också investeras i ny utrustning eller teknologi för att öka företagets effektivitet.

Fördelar med ett företagslån

  • Räntekostnaderna är ofta avdragsgilla, vilket kan minska skattebördan för företaget.
  • Det kan hjälpa er att behålla kontrollen över företaget då ni slipper ge upp ägarandelar till externa investerare för att få in kapital.
  • Återbetalning av lånet i tid kan fortsatt också stärka företagets kreditvärdighet för framtida finansieringar.

Sammanfattningsvis kan ett företagslån vara en värdefull resurs för tillväxt och ekonomisk stabilitet, men det är viktigt att noggrant överväga företagets behov och ekonomiska situation innan man tar ett beslut.

Kvinna skriver på papper med man brevid sig

Vad är skillnaden på att ta ett företagslån genom iKredit jämfört med företagslån hos en traditionell bank?

Att ta ett företagslån genom iKredit kan ofta skilja sig från att ta ett lån hos en traditionell bank. Skillnaderna kan handla om villkoren för lånet, hur snabb processen är och hur den går till samt flexibiliteten i upplägg av lånet.

Säger banken nej?

Traditionella banker har ofta strikta krav när det gäller kreditvärdighet, företagsinkomst och säkerheter för att bevilja dig ett företagslån.

iKredit jobbar med skräddarsydda upplägg och ser på vad som är bäst för just ditt företag. Vi ser på hur din verksamhet kan växa, om en investering kan göra din ekonomi bättre, och vi tänker även på risker och möjligheter som finns i just din bransch.

Vilka lånevillkor erbjuds?

Vi kan ofta erbjuda mer flexibla lånevillkor än de vanliga bankerna och vi kan även anpassa lösningar som är anpassade utefter företagets behov. Som exempel kan vi lägga upp en flexibel återbetalningsplan.

Vid utlåning av pengar till företag så är det viktigt för oss att se till hela din verksamhet. Vi engagerar oss i ditt företag och vi lyssnar mer än gärna på din vision och målet med dina investeringar. Vi åker ut och träffar dig på ditt företag och du får visa oss mer av verksamheten och berätta om dina drömmar med den kommande investeringen. På så sätt får vi en bra bild av dig som ägare och dina verksamhetsplaner. Du har sen kontakt med en och samma person hos oss, som hjälper dig genom hela processen.

Välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp med företagsfinansiering.