iKredit

Tillsammans gör vi det möjligt

Entreprenad

Moderna och konkurrenskraftiga maskiner är helt avgörande för dig som är verksam inom entreprenad, skog och lantbruk för att du ska kunna leverera på dina kunders högt ställda krav och förväntningar. Tuffa miljökrav ökar också behovet av en kontinuerlig uppgradering av maskinparken för att möta upphandlingskrav hos uppdragsgivare och myndigheter.

Tuffa miljökrav ökar också behovet av en kontinuerlig uppgradering av maskinparken för att möta upphandlingskrav hos uppdragsgivare och myndigheter.

En modern utrustning ger dig dessutom avgörande marknadsfördelar samtidigt som konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare som dagligen hanterar maskiner och utrustning.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina unika behov och som med löpande uppgraderingar håller maskiner och utrustning på en toppnivå.

Exempel på utrustning

  • Grävmaskiner, schaktmaskiner, krossmaskiner
  • Skördare, skotare, flisutrustning
  • Traktorer, plogar
  • Lantbruksmaskiner, gräsytemaskiner

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Entreprenad

Moderna och konkurrenskraftiga maskiner är helt avgörande för dig som är verksam inom entreprenad, skog och lantbruk för att du ska kunna leverera på dina kunders högt ställda krav och förväntningar. 
Tuffa miljökrav ökar också behovet av en kontinuerlig uppgradering av maskinparken för att möta upphandlingskrav hos uppdragsgivare och myndigheter.

Tuffa miljökrav ökar också behovet av en kontinuerlig uppgradering av maskinparken för att möta upphandlingskrav hos uppdragsgivare och myndigheter.

En modern utrustning ger dig dessutom avgörande marknadsfördelar samtidigt som konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare som dagligen hanterar maskiner och utrustning.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina unika behov och som med löpande uppgraderingar håller maskiner och utrustning på en toppnivå.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.


Exempel på utrustning

  • Grävmaskiner, schaktmaskiner, krossmaskiner
  • Skördare, skotare, flisutrustning
  • Traktorer, plogar
  • Lantbruksmaskiner, gräsytemaskiner

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande